cimlap

Fizikai Szemle
2006. december
LVI. évf.

Teljes szám

TARTALOM

CONTENTS

Fodor Zoltán, Katz Sándor: Volt-e (van-e) fázisátmenet a Big Bang (Little Bang) során? (HTML) vagy PDF felsorol   Z. Fodor, S. Katz: Did (does) a phase transition occur in the course of the Big Bang (Little Bang)?
felsorol   Részecskefizika, ami a Nature szerkesztőit is felvillanyozta! (Patkós András) (HTML) vagy PDF felsorol   Particle physics that thrilled the editors of Nature (A. Patkós)
felsorol   Csizmadia Szilárd: A Plútó osztályozásáról felsorol   Sz. Csizmadia: The rating of (planet?) Pluto
felsorol   Szabó M. Gyula: Nagy égboltfelmérések a csillagászatban felsorol   M.Gy. Szabó: Large scale sky surveys
felsorol   Farkas Győző: Attoszekundum időtartamú fényimpulzusok felsorol   Gy. Farkas: Attosecond light pulses
felsorol   Pusztai Tamás, Bortel Gábor, Tóth Gyula, Gránásy László: Komplex kristálymorfológiák modellezése három dimenzióban (HTML) vagy PDF felsorol   T. Pusztai, G. Bortel, Gy. Tóth, L. Gránásy: 3D modelling of complex crystal morphologies
felsorol   Nagy Károly 80 éves! (Csikor Ferenc) (HTML) vagy PDF felsorol   Commemorating Academician K. Nagy's 80th birthday (F. Csikor )
felsorol   60 év a fizika bűvöletében - 75 éves lenne Zimányi József (Lévai Péter) (HTML) vagy PDF felsorol   For 60 years an addict to Physics - J. Zimányi (P. Lévai)
A FIZIKA TANÍTÁSA
felsorol   Görbe László, Nyerges Gyula, Sebestyén Zoltán, Simon Péter, Ujvári Sándor: Fizikai mérések útközben (HTML) vagy PDF
TEACHING PHYSICS
felsorol   L. Görbe, Gy. Nyerges, Z. Sebestyén, P. Simon, S. Ujvári: Physical measurements on the road
felsorol   Radnóti Katalin: Első éves BSc hallgatók fizikatudása felsorol   K. Radnóti: What amount of knowledge in physics do BSc freshmen show?
KÖNYVESPOLC
felsorol   Füstöss László: E.F. Taylor, J.A. Wheeler: Téridőfizika (könyvismertetés) (HTML) vagy PDF
BOOKS
felsorol  
PÁLYÁZATOK
TENDERS
HÍREK - ESEMÉNYEK
felsorol   Melléklet: A Fizikai Szemle LVI. évfolyamának tartalomjegyzéke (HTML) vagy PDF
EVENTS
felsorol  
MINDENTUDÁS AZ ISKOLÁBAN
felsorol   Membrán nanocsövek (Derényi Imre) (HTML) vagy PDF
SCIENCE IN BITS FOR THE SCHOOL
felsorol   Membrane nanotubes (I. Derényi)