cimlap

Fizikai Szemle
2007. június
LVII. évf.

Teljes szám

TARTALOM

CONTENTS

felsorol   Hraskó Péter: A GP-B kísérlet (HTML) vagy PDF felsorol   P. Hraskó: The Gravity-Probe-B experiment
felsorol   Juhász Zoltán: Népzenei összehasonlítóelemzések mesterséges intelligenciákkal felsorol   Z. Juhász: Comparative analysis of folk music using artificial intelligence method
felsorol   Rajta István: Protonnyalábos mikromegmunkálás: egy új, direkt írásos, 3-dimenziós litográfiás eljárás felsorol   I. Rajta: Microforming with proton beams - a new direct, 3D lithographic procedure
felsorol   Balogh Éva, Angeli István: A fizikus szerepe a daganatos betegek gyógyításában (HTML) vagy PDF felsorol   É. Balogh, I. Angeli: The tasks of the physicist in oncological therapy
felsorol   Tisza László, 1907- .... (T. K. ) felsorol   László Tisza 1907- .... (K. T.)
felsorol   Fülöp Zsolt: Magreakciók és a nukleáris asztrofizika felsorol   Zs. Fülöp: Nuclear reactions and astrophysics
felsorol   Abonyi Iván: Emlékezés az ELTE TTK Elméleti Fizikai Tanszékének egykori tanáraira (HTML) vagy PDF felsorol   I. Abonyi: Four late Professors of the Department of Theoretical Physics at Eötvös University, Budapest
ATOMOKTÓL A CSILLAGOKIG
felsorol   Czirók András: Sejtek önszerveződésének fizikája (HTML) vagy PDF
FROM ATOMS TO STARS
felsorol   A. Czirók: The physics of cellular self-organization
A FIZIKA TANÍTÁSA
felsorol   Szakmány Tibor, Papp Katalin: Digitális fényképezőgép alkalmazása a fizika tanításában (HTML) vagy PDF
TEACHING PHYSICS
felsorol   T. Szakmány, K. Papp: The use of digital cameras in the teaching of physics
KÖNYVESPOLC
felsorol   Könyvismertető: Berényi Dénes: Szabó Árpád: A fizika története
felsorol   Könyvismertető: Ujvári Sándor: Zsúdel László: Biofozika
BOOKS
felsorol   Book review
HÍREK - ESEMÉNYEK
felsorol  
EVENTS
felsorol  
MINDENTUDÁS AZ ISKOLÁBAN
felsorol   Hálózatok mindenütt (Farkas Illés) (HTML) vagy PDF
SCIENCE IN BITS FOR THE SCHOOL
felsorol   Networks everywhere (I. Farkas)